Modern Mono (photo)

IBM Plex Mono

IBM Plex Mono.