Demerara Rebellion (photo)

Statue of Quamina i Georgetown

Statue of Quamina i Georgetown.