Fujifilm X-T30 (photo)

Tree near Gubeikou

Tree near Gubeikou.